Tăng thời lượng dạy học môn tiếng Việt lớp 1

 
Nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học, Bộ GD-ĐT vừa chỉ đạo các sở GD-ĐT tăng thời lượng dạy học môn tiếng Việt lớp 1 từ 350 tiết thành 500 tiết, đồng thời chủ động, linh hoạt trong việc điều chỉnh thời lượng dạy tiếng Việt.

Nếu trong điều kiện không thể tổ chức dạy tăng buổi trong tuần hoặc dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh lớp 1, các trường sẽ điều chỉnh nội dung, thời lượng các môn học khác để tập trung vào dạy tiếng Việt cho học sinh.

Mặt khác, dựa trên điều kiện thực tế, các địa phương đăng ký số lượng học sinh cụ thể với Bộ GD-ĐT để Bộ chủ động về kế hoạch tập huấn giáo viên và phối hợp cung cấp tài liệu học tập cho học sinh trong năm học tới. Các sở chủ động tìm nguồn kinh phí, huy động nguồn lực, tìm giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh.

Hiện Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương cần xác định rõ việc dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch của từng năm học và trong kế hoạch nhiều năm của địa phương. Công việc này cần phải được tiến hành đồng bộ với các công việc khác như: tổ chức cho trẻ mầm non ra lớp làm quen với tiếng Việt; tổ chức mô hình nội trú dân nuôi; dạy học lớp ghép; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học…

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.