Lịch công tác tuần 35 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

28/03/2022

  -

Ba

29/03/2022

   

30/03/2022

- 14h00'

- Giao ban tháng

TP: LĐ Trường; Trưởng các phòng, khoa, tổ; CTCĐ; BT ĐTN.

- Phòng họp T4

Năm

31/03/2022

   

Sáu

01/04/2022

   

Bảy

02/04/2022

  ..

Chủ nhật

03/04/2022

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.