Thạc sĩ Đỗ Thị Diễn, Trưởng phòng Tổ chức và Công tác sinh viên, sáng tạo trong việc áp dụng phương pháp mới sưu tầm, truyền dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày

 

https://www.youtube.com/watch?v=2J4_uL6Nz1Y

(nguồn: Truyền hình Cao Bằng) 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.