Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng hoàn thành khoá học Quốc phòng – An ninh tại Trường Quân sự - Quân khu I, tỉnh Thái Nguyên.

 

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằnghoàn thànhkhoá học Quốc phòng – An ninh tại Trường Quân sự - Quân khu I, tỉnh Thái Nguyên.

 

Thực hiện kế hoạch  năm học 2023 – 2024, 103 sinh viên ngành cao đẳng Tiếng Trung Quốc khoá học 2023 – 2026 của Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng đã tham giahọc môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu I tỉnh Thái Nguyên từ ngày 26/02/2024 đến ngày 08/3/2024.

 

Các bạn sinh viên chuẩn bị lên đường đi học Giáo dục QP-AN

Tại đây, sinh viên được trang bị những kiến thứcvề xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân; rèn luyện các kỹ năng quân sự như: kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương; thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.

 

Sinh viên thực hành luyện tập

Qua khoá học, sinh viên được nâng cao nhận thức vềQuốc phòng an ninh, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc. Đồng thời rèn luyệntính kỷ luật, tác phong người chiến sĩ, có kỹ năng quân sự và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.Kết thúc khoá học, 100% sinh viên được đánh giá đạt yêu cầu môn học, trong đó: xếp loại Giỏi 04 SV (3.88%), Khá 71 SV (68.94%),TBK 28 SV (27.18%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.