Lịch công tác tuần 51 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

18/07/2022

   

Ba

19/07/2022

   

20/07/2022

   

Năm

21/07/2022

 

 

 

Sáu

22/07/2022

   

Bảy

23/07/2022

   

Chủ nhật

24/07/2022

 

  

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.