Lịch công tác tuần 50 (Năm học 2014 - 2015)

 

Lịch công tác tuần 50 (Năm học 2014 - 2015)

 

 

(Từ ngày 13/07/2015 đến ngày 19/07/2015)
 Cập nhật: 09h31 ngày 11/07/2015

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

13/07/2015

   

Ba

14/07/2015

 - 14h00.

 

 

 - 15h00.

 - Họp chuẩn bị cho việc thành lập Hội đồng Trường (TP: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng phòng TC&CTSV.

 

 -Họp Chuyên môn, TP: Lãnh đạo truuwòng, Lãnh đạo P.ĐT&NCKH, Trưởng các Phòng, Khoa, Tổ.

 - Phòng Hiệu trưởng.

 

 - Phòng Họp T4-D.

15/07/2015

   

Năm

16/07/2015

   

Sáu

17/07/2015

   

Bảy

18/07/2015

 - 07h30.

 

 - 13h30.

 - Phổ biến quy chế, làm thủ tục vào phòng thi cho thí sinh lớp Đại học Giáo dục Chính trị hệ VHVL.(Họp hội đồng - Phòng Họp T1-D)

 - Thi môn Tâm lý học đại cươnglớp Đại học Giáo dục Chính trị hệ VHVL.

 - Phòng Họp T1-D.

 

  - Phòng thi C21.

 

Chủ nhật

19/07/2015

   - Thi các môn còn lạilớp Đại học Giáo dục Chính trị hệ VHVL. 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.