Lịch công tác tuần 45 năm học 2020-2021

 

(Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/6/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

07/6/2021

-8h00'

 

 

- Đón tiếp HV lớp BDNV QLGD K45 nhập học

TP: Ban đón tiếp

-Hội trường

Ba

08/6/2021

-8h00

- Khai giảng lớp BDNV QLGD K45

TP: LĐT; đại diện LĐ phòng ĐT, HC, khoa BD, GV CN, GV tham gia GD, Học viên

-Hội trường

09/6/2021

 

 

 

 

Năm

10/6/2021

-8h00

-Họp thống nhất KHPTGD, dự toán NSNN giai đoạn 2022-2024

TP: LĐ trường, trưởng các phòng

- phòng họp T4

Sáu

11/6/2021

   

Bảy

12/6/2021

 

 

 

Chủ nhật

13/6/2021

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.