Lịch công tác tuần 44 năm học 2020-2021

 

(Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/6/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

31/05/2021

 

 

 

 

 

Ba

01/06/2021

 

 

 

 

02/06/2021

-14h00

-16h00

 

-Họp giao ban

-Họp ban đón tiếp học viên lớp QLGD K45

TP: Theo QĐ

- Phòng họp T4

- Phòng họp T4

Năm

03/06/2021

-08h00'

- Họp triển khai xây dựng KH phát triển GD, dự toán NSNN 2022

TPLĐT; trưởng các phòng,các đ/c Nguyễn Hạnh Nguyên, Nguyễn T Vân Chi, Liêu Ngọc Thu

- Phòng  họp T4

Sáu

04/06/2021

-14h00

- Họp sửa đổi quy chế CTNB

TP: LĐT; Trưởng các phòng, khoa, tổ; CTCĐ; BT ĐTN; TB Thanh tra ND

- Phòng  họp T4

Bảy

05/06/2021

 

 

 

Chủ nhật

06/06/2021

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.