Lịch công tác tuần 42 năm học 2020-2021

 

(Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

17/05/2021

 

- 14h00'

 

- Họp khối Thi đua khoa, tổ

- Họp khối Thi đua, phòng

- Phòng họp T4

- phòng họp T1

Ba

18/05/2021

   

19/05/2021

 - 

  

Năm

20/052021

-'14h00'

- Họp HĐ Thi đua KT

TP: HĐ Thi đua

- Phòng họp T4

Sáu

21/05/2021

-14h00

- Họp Hội đồng xét ĐK thi tốt nghiệp Cao đẳng chính qiu K18

TP: Hội đồng xét ĐK thi TN (theo QĐ)

 

-Phòng họp T4

Bảy

22/05/2021

 -

 -Từ 22 đến 24/5/2021 Sinh viên nghỉ học để tham gia bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026taij địa phương nơi cư trú

 

Chủ nhật

23/05/2021

-

 -

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.