Lịch công tác tuần 40 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

02/05/2022

   

Ba

03/05/2022

   

04/05/2022

   

Năm

05/05/2022

-7h30

- Kiểm tra chéo công tác thi đua

TP: -  Đoàn kiểm tra thi đua

     - HĐTĐ Trường

- P. Họp T4

Sáu

06/05/2022

-5h00 - Xét điểm rèn luyện, xét HBKK HK Inăm học 2021-2022 (K 19,20,21)- P họp T1

Bảy

07/05/2022

   

Chủ nhật

08/05/2022

 

  

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.