LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (NĂM HỌC 2020-2021)

 

 

(Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

08/02/2021

 

 

 

 

 

 

 

Ba

09/02/2021

 -14h00'

 - Họp đội trực Tết

TP: Theo kế hoạch

 - Phòng họp T4

10/02/2021

-

 - 

 

Năm

11/02/2021

-

 -

Sáu

12/02/2021

 - 

 

 -

Bảy

13/02/2021

 -

 -

 

Chủ nhật

14/02/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.