Lịch công tác tuần 23 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

03/01/2022

 

 

 

Ba

04/01/2022

   

05/01/2022

   

Năm

06/01/2022

 

 

-

Sáu

07/01/2022

- 14h00'

- Họp khối thi đua Khoa - Tổ

- Họp thi đua khối Phòng

- P. Họp T4

- P. TK tầng 1

Bảy

08/01/2022

 

 ..

Chủ nhật

09/01/2022

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.