LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (NĂM HỌC 2016 - 2017)

 

 (Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016)

 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 

Hai

 12/12/2016

 

 

 

Ba

13/12/2016

  - 14h00.

 - Họp ban xây dựng Đề án phân hạng trường.

     Tp: Theo QĐ.

  - Phòng họp T4.

14/12/2016

 - 14h00.

 

 - 15h30.

 - Họp xét nâng lương trước thời hạn.

   Tp: Hội đồng thi đua trường.


 - Họp xét TN lớp CĐ GDCD K13, LTMN K15.

   Tp: Theo QĐ.

  - Phòng họp T4.

 

 - Phòng họp T4.

Năm

15/12/2016

 - 14h00.

  - Họp hội đồng khám Sức khỏe.

   Tp: Theo QĐ.

 - Phòng họp T4.

Sáu

16/12/2016

 

 

 

Bảy

17/12/2016

  - 13h30.

  - Khám Sức khỏe cho SV K16 (Theo lịch).

   Tp: Hội đồng khám Sức khỏe + Đoàn khám.

  - Phòng y tế.

 

Chủ nhật

18/12/2016

   - Khám Sức khỏe cho SV K16 (Theo lịch). 
 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.