LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (NĂM HỌC 2016 - 2017)

 

 (Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016)

 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 

Hai

 28/11/2016

  - 14h00.

 

 

 

 

 

 - 15h30.

 

  - Họp lấy ý kiến thăm dò dư luận NGƯT ngành GD&ĐT.

     Tp: LĐT, trưởng, phó các phòng, khoa, tổ TT, đ/c Nông Mỹ Hà (Thư ký).

 

 

 - Họp xét đi học Cao học năm 2017.

   Tp: BTV Đảng ủy, LĐT, CTCĐ, trưởng phòng TC&CTSV, trưởng các đơn vị có GV xin đi học.

   - Phòng họp T4.

 

 

 

 

 

  - Phòng họp T4.

 

Ba

29/11/2016

  - 14h00.

 

 

 

 

 

 

 - Họp ban kiểm kê tài sản.

     Tp: Theo QĐ.

 

 

 - Tổng kết các lớp CĐ GDCD K13, LTMN K15.

   Tp: LĐT, đại diện các phòng khoa, tổ TT, GVCN và SV.

  - Phòng họp T4.

 

 

 

  - Hội trường.

 

30/11/2016

  - 9h30.

 

 

 - 14h00.

 - Làm việc với đoàn công tác của Viện chiến lược (Bộ kế hoạch & đầu tư).

   Tp: LĐT, trưởng các phòng, khoa, tổ TT, BTĐTN.


 - Giao ban tháng.

   Tp: LĐT, trưởng, phó các phòng, khoa, tổ TT, BTĐTN.

   - Phòng họp T4.

 

 

 

  - Phòng họp T4.

Năm

01/12/2016

  - 7h30 - Thi TN  các lớp CĐ GDCD K13 và GDMN liên thông K15 

Sáu

02/12/2016

 

 - 7h30.

 

 

      

 - 15h00

 

 - Thi TN.

 

 

 

 - Bế giảng lớp bồi dưỡng QLGD K37.

   Tp: LĐT, đại diện các phòng, khoa tổ TT.

 

 

 

                                   

 

 - Hội trường.

 

 

Bảy

03/12/2016

   

 

Chủ nhật

04/12/2016

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.