LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (NĂM HỌC 2016 - 2017)

 

 (Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016)

 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 

Hai

 21/11/2016

 

 

 

Ba

22/11/2016

  - 14h00.

 

 

 

 - 15h30.

 

 

 - Họp ban tổ chức  thi NVSP Giỏi năm học 2016- 2017.

     Tp: Theo QĐ.

 

 - Họp chuyên môn.

   Tp: Trưởng các khoa, tổ và CB phụ trách phòng ĐT & NCKH.

  - Phòng họp T4.

 

 

 

  - Phòng họp T4.

 

23/11/2016

   

Năm

24/11/2016

   

Sáu

25/11/2016

 - 14h00.

 - Kiểm tra công tác Đảng 2016.

   Tp: Tổ kiểm tra; Bí thư các chi bộ trực thuộc.

 

 - Phòng họp T4.

 

 

Bảy

26/11/2016

   

 

Chủ nhật

27/11/2016

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.