AnonyCats

 


(Từ ngày 22/9/2014 đến ngày 28/9/2014)

  Cập nhật: 22h00 ngày 21/9/2014

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

22/9/2014

 - 8h30. - Họp triển khai cuộc thi Sáng tạo trong cán bộ, giảng viên, HS - SV (TP: Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên. - Phòng hiệu trưởng.

Ba

  23/9/2014

   

24/9/2014

 - 14h00. - Họp ban chấp hành Công đoàn trường (Hoãn). - Phòng họp T1-D.

Năm

25/9/2014

 - 14h00. - Xét thẩm định học bổng khuyến khích HK II năm học 2013 - 2014 - Phòng họp T1-D.

Sáu

26/9/2014

   

Bảy

27/9/2014

   

Chủ nhật

28/9/2014

 

 

 

 

  

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.