Xin ý kiến góp ý dự thảo

 

Dự thảo Chương trình đào tạo và dự thảo Bản mô tả chương trình đào tạo ngành GDMN trình độ CĐ

Dự thảo BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

https://drive.google.com/file/d/1WJSeq4D71NRZtmbGRcE5t3ncKHDHJlie/view?usp=sharing

 

Dự thảo CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

https://drive.google.com/file/d/10YhcurxU4C0UNfFK0ILexOJTzZiCQiMx/view?usp=sharing

 

PHIẾU GÓP Ý Dự thảo Chương trình đào tạo và Bản mô tả chương trình đào tạo

https://drive.google.com/file/d/1Ah1JVHgQjyp_J2QtLH50LeIob_jLc6SS/view?usp=sharing

 

Đề cương chi tiết lần 3

https://drive.google.com/file/d/1sabqKuQM_VbdkPX7rw-hXPCJmPO5X0hb/view?usp=sharing

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.