Lịch công tác tuần 49 (Năm học 2013 - 2014)

 

                    (Từ ngày 07/7/2014 đến ngày 13/7/2014)

 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

 07/7/2014

 - 14h00. - Họp Ban đề thi năng khiếu tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2014.  - Phòng họp T4-D.

Ba

08/7/2014

 - 14h00.

 

 - 15h00.

 - Xét tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2011 - 2014 (TP: Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Cao đẳng chính quy khóa 2011 - 2014).

 - Họp Lãnh đạo trường, Trưởng các Phòng, Khoa, Tổ (Đ/c Đoàn Thị Mười, Hoàng Thị Khén, Hoàng Mạnh Cường). 

 - Phòng họp T4-D.

 

  - Phòng họp T4-D.

09/7/2014

   

Năm

10/7/2014

 - 14h00

 

.

 

 - Họp bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ (TP; Lãnh đạo trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra ND, Trưởng các Phòng, Khoa, Tổ, Đ/c Lô Quỳnh Như, Nông Mỹ Hà) (Hoãn)

  - Phòng họp T4-D.

 

 

 

Sáu

11/7/2014

   

Bảy

12/7/2014

 

 

 

 

Chủ nhật

13/7/2014

   

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.