Lịch công tác tuần 48 (Năm học 2013 - 2014)

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

                    (Từ ngày 30/6/2014 đến ngày 06/7/2014)

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

 30/6/2014

 - 10h30.

 - 14h00.

 - Họp BCH Công đoàn trường.

 - Họp nhóm đề tài NCKH (Đ/c Hoàng Minh Loan chủ đề tài). (Hoãn)

 - Phòng họp T4-D.

 - Phòng họp T4-D.

Ba

01/7/2014

 - 14h00.

 - 15h30.

 - Họp giao ban tháng.

 - Họp Hội đồng tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2014.

 - Phòng họp T4-D.

 - Phòng họp T4-D.

02/7/2014

   

Năm

03/7/2014

   

Sáu

04/7/2014

 - 14h00.

 - 15h00.

 - Họp hội đồng xét tốt nghiệp hệ TCCN chính quy khóa 2012 - 2014.

 - Họp Đảng ủy thông qua Nghị quyết Q3/2014.

 - Phòng họp T4-D.

 - Phòng họp T4-D.

 

Bảy

05/7/2014

   

Chủ nhật

06/7/2014

   

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.