Lịch công tác tuần 47 (Năm học 2013 - 2014)

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47
(Từ ngày 23/6/2014 đến ngày 29/6/2014)
 
 Thứ/ngày
Thời gian
 
Nội dung
 
Ghi chú
 
Hai
 23/6/2014
 
 
 
 
 
Ba
24/6/2014
 
   
 
25/6/2014
 
   
Năm
26/6/2014

- 8h00

 

 

 

 - Hội thảo Khoa học "Bàn về công tác bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, THCS có kết quả kiến thức cấp học (điểm dưới 5), (TP: Lãnh đạo trường, LĐ P. ĐT & NCKH, các giảng viên biên soạn tài liệu, Tổ thư ký + Đại biểu mời).

 - Hội trường.

 

 

 

 
Sáu
27/6/2014
 
 
 
 
 
Bảy
28/6/2014
 
   
 
Chủ nhật
 29/6/2014
 
   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.