LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (NĂM HỌC 2015 - 2016)

 

 

 

Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 26/6/2016

 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

 20/6/2016

 - 8h00.

 

 

 

 

- 14h00.

 

 - Làm việc với Đảng ủy khối về công tác kiểm tra, giám sát.

   TP : Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT.

 - Họp chuẩn bị lễ trao giải học bổng (CHLB Đức).

   TP : Đ/c Loan, đại diện lãnh đạo các khoa có sinh viên, ĐTN, HSV, Hội CTĐ.

  - Phòng họp T4.

 

 

 

 - Phòng TK T1.

Ba

21/6/2016

 - 7h30.

 - Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi THPT quốc gia năm 2016.

   TP : ĐH KTTN Thái Nguyên, các GV trong danh sách coi thi THPT.

 - Hội trường.

22/6/2016

 

  

Năm

23/6/2016

 - 9h00.

 - Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (Đức).

   TP : LĐ trường (đ/c Loan), đại diện các khoa có SV, ĐTN, HSV, Hội CTĐ, SV nhận học bổng.

 - Hội trường.

Sáu

24/6/2016

 - 14h00.

 - Họp giao ban tháng. - Phòng họp T4.

Bảy

25/6/2016

 

  

Chủ nhật

26/6/2016

  

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.