Lịch công tác tuần 44 (Năm học 2013 - 2014)

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

                    (Từ ngày 02/6/2014 đến ngày 08/6/2014) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

02/6/2014

 - 8h00.

 

 - 8h30.

 

 

 - 14h00.

 

 - Họp ban đề thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2012 - 2014.

 

 -Họp Hội đồng thi đua, đánh giá viên chức và xét thi đua năm học 2013 - 2014.

 

 - Họp ban chấm thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy khóa 2011 - 2014.

 - Phòng họp T4-D.

 

 - Phòng họp T4-D.

 

 - Phòng họp T4-D.

Ba

03/6/2014

 - 8h00.

 

 

  - 8h00.

 

 - Làm việc với Sở Lao động - TBXH về công tác vay vốn tín dụng HSSV (TP: Bà Hoàng Minh Loan, Ông Lương Văn Hòa, Bà Lục Thị Thúy, các SV khoa cử theo QĐ của nhà trường).

 - Họp ban đề thi Tuyển sinh Cao đẳng hệ VHVL năm 2014.

 - Phòng họp T4-D.

 

 

 - Phòng họp T1-D.

 

04/6/2014

 - 14h00.

 

 

 - 15h30.

 

 - Xét điều kiện dự thi các lớp TCCN hệ chính quy khóa 2012 - 2014 (TP: Hội đồng thi và xét tốt nghiệp TCCN khóa 2012 - 2014).


 - Tổng kết các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2012 - 2014 (TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên và HS các lớp THCN khóa 2012 - 2014).

 - Phòng họp T4-D.

 

 

  - Hội trường.

 

Năm

05/6/2014

 - 14h00.

 

 - Họp chuẩn bị cho Hội thảo khoa học bàn về công tác bồi dưỡng giáo viên (TP: LĐT, Trưởng các phòng, ô.Chài, bà Uyên, ô. Tôn, ô. Trường, bà Mai, ô. Đàm Hưng).

 - Phòng họp T4-D.

 

 

Sáu

06/6/2014

 - 07h00.

 

  - Họp ban coi thi tốt nghiệp THCN khóa 2012 - 2014 .

 

 - Phòng họp T4-D.

 

Bảy

07/6/2014

 - 15h00.

 - Làm thủ tục dự thi tuyển sinh Cao đẳng hệ VHVL.
 

Chủ nhật

08/6/2014

 - 07h30. - Họp ban coi tuyển sinh Cao đẳng hệ VHVL.

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.