LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (NĂM HỌC 2015 - 2016)

 

 

 

Từ ngày 30/5/2016 đến ngày 5/5/2016

 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

 30/5/2016

 

  

Ba

31/5/2016

 - 14h00.

 - Họp giao ban tháng. - Phòng họp T4.

01/5/2016

 

  

Năm

02/5/2016

 - 15h00.

 - Tổng kết các lớp CĐ hệ chính qui khóa học 2013 - 2016.

   TP : Toàn thể CB - GV, SV K13.

 - Hội trường.

Sáu

3/5/2016

 

  

Bảy

4/5/2016

 - 7h00.

 

 - 13h00.

 - Thi tốt nghiệp CĐ chính qui K13.

   TP : Ban coi thi.

 - Thi tốt nghiệp CĐ chính qui K13.

 - Hội đồng coi thi tại phòng họp T4.

Chủ nhật

5/5/2016

 - 7h00. - Thi tốt nghiệp CĐ chính qui K13.

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.