LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (NĂM HỌC 2015 - 2016)

 

 

 

Từ ngày 23/05/2016 đến ngày 29/05/2016

 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

 23/05/2016

 

  

Ba

24/05/2016

 - 8h00.

 

 

 

- 15h00.

 

 

 

 - Họp xét đánh giá viên chức và xét thi đua năm học.

   TP : Hội đồng thi đua trường.

 - Làm việc với trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên.

   TP : LĐ trường, các trưởng phòng : ĐT&NCKH, TC&CTHSSV, KH-TV, trưởng khoa BD.

 - Phòng họp T4.

25/05/2016

 - 14h00.

 

 

 

 - 15h00.

 - Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp CĐ hệ CQ K13.

   TP : Hội đồng thi và xét TN theo QĐ.

 - Họp ban đề thi tốt nghiệp CĐ hệ CQ K13.

   TP : Theo quyết định.

 - Phòng họp T4.

Năm

26/05/2016

 - 14h00. - Họp BCH công đoàn trường (xét thi đua công đoàn và xét khen thưởng Hội Khuyến học, chuẩn bị tết 1/6) - Phòng TK T1

Sáu

27/05/2016

 

  

Bảy

28/05/2016

 - 7h00.

 - Thi tốt nghiệp ĐH hệ vừa học vừa làm ngành Giáo dục Mầm non.

   TP : Theo QĐ.

 - Hội đồng coi thi họp tại Phòng TK T1

Chủ nhật

29/05/2016

   - Thi tốt nghiệp ĐH hệ vừa học vừa làm ngành Giáo dục Mầm non.

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.