Lịch công tác tuần 41 năm học 2020-2021

 

(Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

10/05/2021

 

- 8h00'

 

 

- Họp công tác

TP: LĐ Trường; Trưởng các đơn vị; CTCĐ; BT ĐTN

 

Phòng họp T4

Ba

11/05/2021

   

12/05/2021

 - 

 

 

Năm

13/052021

-14h00'

- Họp Hội đồng thi đua Trường

TP: Theo QĐ

 

- Phòng họp T4

Sáu

1405/2021

-

 

 

-

Bảy

1505/2021

 -

 -

 

Chủ nhật

16/05/2021

-

 -

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.