LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (NĂM HỌC 2015 - 2016)

 

 

 

 Từ ngày 16/05/2016 đến ngày 22/05/2016

 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

 16/05/2016

 - 7h45.

 - Tập trung toàn trường.

   TP : Toàn thể CB, GV, SV.

 - Sân trường.

Ba

17/05/2016

 - 14h00.

 - Họp xét học bổng hợp tác giữa CHLB Đức và UBDT TW.

   TP : LĐ trường (Đ/c Loan), Đại diện lãnh đạo các Khoa, BT ĐTN, chủ tịch HSV, chủ tịch Hội CTĐ, đại diện phòng tổ chức và CTHSSV.

 

18/05/2016

 - 14h00.

 - Họp tổ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

   TP : Tổ bầu cử.

 - Họp khối thi đua các khoa, tổ TT.

   TP : Khối thi đua.

 - Phòng họp T4.

Năm

19/05/2016

 - 15h30.

 - Bế giảng lớp QLGD L36.

   TP : Lãnh đạo trường, đại biểu các phòng, khoa, tổ TT, GV và HS khoa bồi dưỡng.

 - Hội trường.

Sáu

20/05/2016

 - 15h00.

 - Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. 

Bảy

21/05/2016

 

  

Chủ nhật

22/05/2016

 - 7h00.

 - Khai mạc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

   TP : Tổ bầu cử, toàn thể cử tri theo danh sách niêm yết.

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.