LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (NĂM HỌC 2015 - 2016)

 

 

 

Từ ngày 09/05/2016 đến ngày 15/05/2016
 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

 09/05/2016

 

  

Ba

10/05/2016

 - 13h00.

 - Các lớp học bù thời khóa biểu ngày 02/5/2016. 

11/05/2016

 - 14h00.

 - Họp hội đồng thi đua khen thưởng (góp ý dự thảo đánh giá phân loại viên chức).

   TP : Hội đồng thi đua khen thưởng trường.

 - Phòng họp T4.

Năm

12/05/2016

 - 13h00. - Các lớp học bù thời khóa biểu ngày 3/5/2016. 

Sáu

13/05/2016

 

  

Bảy

14/05/2016

 

  

Chủ nhật

15/05/2016

 

 Lưu ý : Thứ 2 (16/5/2016) tập trung toàn trường.

   TP : Toàn thể CB,GV,SV.

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.