Lịch công tác tuần 35 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

27/3/2023

   

Ba

28/3/2023

   

29/3/2023

   

Năm

30/3/2023

-14h00'

- Họp giao ban

TP: LĐ Trường; trưởng các phòng, khoa, tổ TT; CT CĐ; BT ĐTN

- Phòng họp

Sáu

31/3/2023

   

Bảy

01/4/2023

   

Chủ nhật

02/4/2023

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.