Lịch công tác tuần 18 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

28/11/2022

   

Ba

29/11/2022

   

30/11/2022

- 14h00'

- Giao ban tháng

TP: LĐ Trường; Trưởng các phòng , khoa, tổ TT; CTCĐ; BT ĐTN

- Phòng họp T4

Năm

01/12/2022

   

Sáu

02/12/2022

   

Bảy

03/12/2022

   

Chủ nhật

04/12/2022

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.