Lịch công tác tuần 13 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

24/10/2022

-13h30'

- Hội nghị Nhà giáo CBQL, NLĐ năm học 2022-2023

TP: Toàn thể VC, NLĐ

- Hội trường

Ba

25/10/2022

-14h00,

- Tuần sinh hoạt công dân SV

TP: SV  K20, K21

- Hội trường

26/10/2022

-14h00'Tuần sinh hoạt công dân SV

TP: SV  K20, K21

- Hội trường

Năm

27/10/2022

- 07h30'

 

- 14h00

 

- Giám sát chuyên đề  Đàng  bộ BP

TP: Đoàn GS của ĐU sở; BCH Đảng bộ BP trường

Tuần sinh hoạt công dân SV

TP: SV  K20, K21

- Phòng họp T4

 

- Hội trường

Sáu

28/10/2022

- 14h00

 

- 15h30'

- Họp giao ban

TP: LĐT; trưởng các phòng, khoa, tổ; CTCĐ; BT ĐTN

- Họp Hội đồng tuyển sinh

TP: Theo QĐ

- Phòng họp T4

 

- Phòng họp T4

Bảy

29/10/2022

   

Chủ nhật

30/10/2022

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.