Lịch công tác tuần 12 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

17/10/2022

   

Ba

18/10/2022

   

19/10/2022

07h30'

-Dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2022

TP: 15 ĐV được phân công

- Trung tâm HN tỉnh

Năm

20/10/2022

-14h00'

- Hoạt động kỷ niêm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

TP: Toàn thể VC, NLĐ

- Hội trường

Sáu

21/10/2022

 14h'00'- Họp Đảng uỷ trường- Phfng họp

Bảy

22/10/2022

   

Chủ nhật

23/10/2022

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.