KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QH KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021.

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.