Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức

 

 

Số tư liệu:Dự thảo
Ngày ban hành:24-06-2014
Tệp đính kèm: Du_thao_Thong_tu.zip

                          Kính gửi: 

                                        - Các cơ sở giáo dục đại học;
                                        - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


 

       Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo: Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

       Để bảo đảm tính khả thi, đồng thời sớm ban hành Thông tư đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải 02 Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

       Ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 8 năm 2014theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04.3623.0604/0915.395.688; email:trannga@moet.edu.vn.

         Trân trọng./.

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.