Bài viết tuyên truyền Thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

 

Thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

 

I. Chủ đề Tháng hành động:

Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

II. Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:

1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023!

2. Đầu tư cho bình đẳng giới là đầu tư cho tương lai.

3. Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội.

4. Tăng quyền năng cho phụ nữ là tăng vị thế của quốc gia.

5. Giới tính không quyết định năng lực và trình độ.

6. Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.

7. Chia sẻ việc nhà, gia đình hạnh phúc.

8. Mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em là vi phạm pháp luật.

9. Mọi hình thức bạo lực đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh.

10. Bình đẳng giới là chìa khóa để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

11. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

12. Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

13. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục phụ nữ và trẻ em.

14. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực.

15. Hãy hành động vì cộng đồng bình đẳng, văn minh, an toàn và không bạo lực.

16. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và người bị xâm hại.

17. Đồng tình với bạo lực là bạn đang cổ xúy cho hành vi sai trái!

18. Không đổ lỗi cho người bị bạo lực!

19. Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay.

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.