Xin ý kiến trang bị vũ khí cấp 5 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo giảng dạy môn học GDQP-AN

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.