Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2014 - 2015

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.