Ngoại khoá phần Thuyết trình của SV ngành tiếng Trung Quốc

 

https://youtu.be/St_X7RGU1Ng

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.