Lịch công tác tuần 8 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

19/09/2022

   

Ba

20/09/2022

   

21/09/2022

   

Năm

22/09/2022

   

Sáu

23/09/2022

   

Bảy

24/09/2022

   

Chủ nhật

25/09/2022

 

   

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.