Lịch công tác tuần 52 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

25/07/2022

- 14h00

- Họp thông qua biên chế, Kế hoạch năm học  2022-2023

TP: LĐ trường; trưởng các phòng, khoa, tổ TT; CTCĐ; BT ĐTN

- Phòng họp T4

Ba

26/07/2022

   

27/07/2022

   

Năm

28/07/2022

 

 

 

Sáu

29/07/2022

   

Bảy

30/07/2022

   

Chủ nhật

31/07/2022

 

  

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.