Lịch công tác tuần 51 năm học 2020-2021

 

(Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

19/7/2021

 

 

 

  

Ba

20/7/2021

 

  

21/7/2021

 

 

 

Năm

22/7/2021

 

 

 

Sáu

23/7/2021

   

Bảy

24/7/2021

 

 

 
  

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.