Lịch công tác tuần 50 năm học 2020-2021

 

(Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

12/7/2021

 

 

 

  

Ba

13/7/2021

- 8h00'

- Họp Giao ban

 - Phòng họp T4

14/7/2021

 

 

 

Năm

15/7/2021

 

 

 

Sáu

16/7/2021

   

Bảy

17/7/2021

 

 

 

Chủ nhật

18/7/2021

-7h30'

 - Thi lớp Bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày K22

TP: Ban coi, chấm theo QĐ

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.