Lịch công tác tuần 49 năm học 2020-2021

 

(Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

05/7/2021

 

 

 

  

Ba

06/7/2021

 

 

 

07/7/2021

 

 

 

Năm

08/7/2021

 

 

 

Sáu

09/7/2021

   

Bảy

10/7/2021

 

 

 

Chủ nhật

11/7/2021

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.