Lịch công tác tuần 48 năm học 2020-2021

 

(Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 04/7/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

28/6/2021

 

 

 

  

Ba

29/6/2021

 

 

 

30/6/2021

 

 

 

Năm

01/7/2021

 

 

 

Sáu

02/7/2021

   

Bảy

03/7/2021

 

 

 

Chủ nhật

04/7/2021

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.