Lịch công tác tuần 47 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

20/06/2022

- 14h30

- Xét tốt nghiệp các lớp K19

TP: Hội đông xét TN theo QĐ

- P. Họp T4

Ba

21/06/2022

   

22/06/2022

   

Năm

23/06/2022

   

Sáu

24/06/2022

   

Bảy

25/06/2022

   

Chủ nhật

26/06/2022

 

  

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.