Lịch công tác tuần 46 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

13/06/2022

-8h00

- Họp Ban chấm thi tốt nghiệp K19

TP: Ban chấm thi

Ba

14/06/2022

- 14h00

 

- 14h 30'

- Họp công tác tổ chức: 

TP: LĐ trường, Trưởng các phòng, khoa, tôe TT

- Họp giao ban

TP: LĐ trường lãnh đạo các phòng, khoa, tổ TT; CTCĐ; BT ĐTN;

- P. Họp T4

15/06/2022

- 8h00'

Họp sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ

TP: LĐ trường lãnh đạo các phòng, khoa, tổ TT; CTCĐ; BT ĐTN; trưởng ban TTND

 

- P. Họp T4

Năm

16/06/2022

   

Sáu

17/06/2022

   

Bảy

18/06/2022

   

Chủ nhật

19/06/2022

 

  

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.