Lịch công tác tuần 45 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

06/06/2022

-08h00

 

-14h00

 

- 15h00

 

- Đón tiếp học viên lớp BD QLGD K46

TP: Ban đón tiếp

- Học tập quy chế thi tốt nghiệp

TP: phòng ĐT & NCKH; SV K19

- Tổng kết khoá học 2019-2022

TP: Đại diện LĐ trường, lãnh đạo phòng, khoa, tổ, đoàn thể, GV, SV k19

 

 

- Hội trường

Ba

07/06/2022

- 08h00

- Khai giảng lớp BD NV QLGD K46

TP: Đại diện LĐ trường, LĐ các phòng, khoa, tổ: GVCN; GVGD; Học viên

 

- Hội trường

08/06/2022

- 07h30'

- Thi tốt nghiệp K19( cả ngày)

TP: Ban coi thi, ban VC

 

- Phòng HĐ thi

Năm

09/06/2022

- 07h30'

- Thi tốt nghiệp K19

TP: Ban coi thi, Ban VC

 

- Phòng HĐ thi

Sáu

10/06/2022

   

Bảy

11/06/2022

   

Chủ nhật

12/06/2022

 

  

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.