Lịch công tác tuần 43 năm học 2020-2021

 

(Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

24/05/2021

 

- 9h30'

 

- Họp Đảng uỷ BP trường

 

Ba

25/05/2021

- 14h00

- Xét học bổng KKkif IInawm học 2020-2021 đối với K18

TP: Hội đồmh (theo QĐ)

 

- Phòng họp T1

26/05/2021

 

  

Năm

27/052021

-'7h00'

 

-14h00

- Thi tốt nghiệp CĐ CQ K18

TP: Ban coi thi

-Thi tốt nghiệp CĐ CQ K18

- Phòng Hội đồng Phòng họp T4

Sáu

28/05/2021

-7h00

- Thi tốt nghiệp CĐ CQ K18

-Phòng Hội đồng phòng họp T4

Bảy

29/05/2021

 

 

 

Chủ nhật

30/05/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.