Lịch công tác tuần 42 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

16/05/2022

   

Ba

17/05/2022

   

18/05/2022

   

Năm

19/05/2022

-14h00'

- Họp đánh giá VC và thi đua khen thưởng năm học 2021-2022

TP: HĐTĐ

Phòng họp T4

Sáu

20/05/2022

   

Bảy

21/05/2022

   

Chủ nhật

22/05/2022

 

  

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.