Lịch công tác tuần 41 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

09/05/2022

   

Ba

10/05/2022

   

11/05/2022

14h00'

- Họp giao ban

TP:LĐ Trường; Trưởng các phòng, khoa, tổ TT; CTCĐ; BT ĐTN

- P. họp T4

Năm

12/05/2022

- 14h00'

- Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, NQ, KL của TW, của tỉnh

TP: Toàn thể VC, NLĐ

- Hội trường

Sáu

13/05/2022

   

Bảy

14/05/2022

   

Chủ nhật

15/05/2022

 

  

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.