Lịch công tác tuần 40 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

01/5/2023

 Nghỉ lễ  

Ba

02/5/2023

 Nghỉ bù 

03/5/2023

 Nghỉ bù 

Năm

04/5/2023

   

Sáu

05/5/2023

   

Bảy

06/5/2023

   

Chủ nhật

07/5/2023

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.